Vi har overenskomst med sygesikringen og almindelige konsultationer og henvendelser er selvfølgelig gratis.

Ved rådgivning omkring rejsevaccination koster den første konsultation 500 kr, da der skal udarbejdes en vaccinationsplan afhængig af rejsemålene og tidligere vaccinationer . Efterfølgende vaccinationer koster 200 kr i honorar samt vaccinernes indkøbspris. Bemærk at mange andre vaccinationssteder har en højere pris på vaccinerne og en lavere konsultationspris.

Priserne er vejledende – ændringer kan forekomme som følge af eksterne leverandørændringer.

Privat konsultation/vaccination 500 kr
2 eller flere til ens vaccinationer 200 kr
Kørekort incl moms 550 kr
Uarbejdsdygtighedserklæring uden moms 500 kr
Erklæring på engelsk 100 kr
Gruppe 2 konsultation 200 kr
Gruppe 2 telefonkonsultation 50 kr
Gruppe 2 besøg 1 325 kr
Gruppe 2 Tillægsydelser = SS x 2
Rejseafbestilling incl moms 580 kr
Lægeattest Minimal incl moms 500 kr
Vaccinationer: Privat konsultation + vaccinepris
Vaqta, hepatitis A 260 kr
Vaqta, børn 210 kr
210 kr 532 kr
Twinrix børn 300 kr
Hepatitis B voksne 197 kr
Hepatitis B børn 170 kr
Difteri og Tetanus 122 kr
Centraleuropæisk Encephalit 344 kr
Gul feber 370 kr
Rabies 674 kr
Tyfus 265 kr
Influenza under 65 år 200 kr
Japansk Encephalitis 880 kr
Meningitis 410 kr
Polio 225 kr
Herpes Zoster, Shingrix 1720 kr
Varilrix 555 kr